Centrum základního výzkumu České republiky

Podporované projektem Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky

Centrum počítačové grafiky - projekt LC 06008

Other and following projects - see http://www.VaclavSkala.eu

Cíl projektu

Cílem projektu je navrhnout optimální metody interakce ve virtuální realitě, algoritmy pro modelování, zobrazování a řešení dynamických problémů ve VR světech, vyvinout problémově orientované metody vizualizace a promítnout poznatky do návrhu grafického HW.

Oficiální stránky projektu: http://cpg.felk.cvut.cz/

Závěrečné hodnocení projektu

Abstract

The goal of the project is design of optimal methods for interaction in virtual reality system, development of algorithms for modelling and visualization, VR worlds interaction. Developed methods will be used in design of graphical HW.
Oficial papges of the project:
http://cpg.felk.cvut.cz/

Na projektu se podílejí pracoviště:

 

Kontakt

prof.Ing.Vaclav Skala, CSc.
University of West Bohemia  http://www.zcu.cz
Computer Science Dept.       http://www.kiv.zcu.cz
Secretary:                         cse== at ...===kiv.zcu.cz
Centre for Computer Graphics and Visualization    http://www.VaclavSkala.eu
Univerzitni 8, Box 314
CZ 306 14 Plzen-Bory
Czech Republic
e-mail: skala == at ...===kiv.zcu.cz
URL: http://herakles.zcu.cz
---------------------------------------------------
Direct Tel. +420-37-763-2473
Direct Fax. +420-37-763-2457
Tel.secretary: +420-37-763-2461, 2462, 2463
Fax Department: +420-37-763-2402